top of page

Vi har utviklet fjernundervisning for YSK, der elevene som tar yrkesopplæring kan jobbe hjemme med deler av modulene.

 

En database hvor elevene kan logge seg på, gjennomfører selvstudiet, besvare oppgavene og sendes inn til retting og godkjenning.

 

Kandidatene logger seg på, gjennomfører selvstudiet, besvarer oppgavene og sender inn til retting/godkjenning.

 

Sannsynligvis den beste verktøyet for fjernundervisning.

 

Utviklet i samarbeid med trafikklærere med mange års erfaring i tungbilfaget.

 

Gode muligheter for endringer fortløpende, dersom lovverket skulle endres.

 

Enkelt for hjelpelærer å rette, kommentere, og gi tilbakemeldinger til kandidatene.

 

Dersom din skole er interessert i dette så ta kontakt her  

bottom of page